ssl uprava za 2015 v1

На седници редовне годишње скупштине црквеношколске општине Свети Сава У Лондону одржане 20. децембра 2014. изабрана је нова управа за 2015. годину.

Управа:

Председник: Душко Хрњак
1. Подпреседник: Слободан Пејин
2. Подпреседник: Славољуб Лапчевић
Благајник: Драгиша Мачар
Члан: Милан Кукољ
Члан: Сретко Павловић
Секретар: Ненад Лојпур
Помоћник cекретара: Драган Срадојевић

Надзорни одбор:

Председник: Пеђа Сувајац
Члан: Bonnie Webb
Члан: Нада Новаковић

Грађевински одбор:

Председник: Владо Јовичић
Члан: Зоран Познановић
Члан: Славољуб Лапчевић
Члан: Младен Гачић
Члан: Никола Ивановић

Културно-Просветни Одбор:

Председник: Отац Добрица Обрадовић
Члан: Предраг Сувајац
Члан: Зоран Ђорђевић

Коло Српских Сестара:

Председник: Вера Аћимовић
Секретар: Драгица Трапара
Благајник: Гордана Шеховац

ssl footer 2016 02