ssl uprava zakletva jan2017 n

На седници редовне годишње скупштине црквеношколске општине Свети Сава У Лондону одржане 18. децембра 2016. изабрана је нова управа за 2017. годину.

Управа:

Председник: Драган Растовац
1. Подпреседник: Душко Хрњак
2. Подпреседник: Вера Аћимовић
3. Подпреседник: Слободанка Мачар

Секретар: Предраг Сувајац
Благајник: Дарко Познановић
Рачуновођа: Данута Радловић

Члан: Аца Ракић
Члан: Остоја Лукић

Надзорни одбор:
Члан: Снежана Челаревић
Члан: Нада Бркљач
Члан: Милица Лазаревић

Грађевински одбор:
Влада Јовичић
Драгица Настић- Сувајац
Драган Павловић
Славољуб Лапчевић
Зоран Познановић
Младен Гачић
Далибор Кепчија
Драгана Орељ

Повереници:
Никола Ивановић
Предраг Сувајац
Зоран Познановић

ssl footer 2016 02