ssl sv sava sk

Школа је почела са радом у Октобру 2007. године.

За све информације обратите се на телефон ЦШО Свети Сава у Лондону: 519 652 2771, или е-пошта: info[at]svetisavalondon.com

ssl skola istorija1

ssl footer 2016 02